มาเลือกกินอาหารดีๆเพื่อประโยชน์ของร่างกายกันเถอะ

การกินอาหารเพื่อสุขภาพเลือกกินอาหารให้หลากหลายและครบ 5 หมู่ปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน จะดูหนังเอ็กก็ฟิตเต็มที่ กินอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสุขภาพให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเป็นต้น
หัวใจสำคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพคือการกินให้ได้พลังงานเท่ากับปริมาณพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญไป ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันจะแตกต่างกันไปตามเพศ ช่วงวัย และกิจกรรมในแต่ละวัน
โดยผู้ชายอายุ 19–60 ปีได้รับพลังงาน 1,800–2,200 กิโลแคลอรี/วัน
ผู้หญิงอายุ 19–60 ปีได้รับพลังงาน 1,500–1,800 กิโลแคลอรี/วัน

เราได้รวบรวมข้อมูลหลักการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมาฝากกัน
อาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาบัญญัติ
จากสถิติได้พบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคมะเร็งที่อาจจะมีสาเหตุมาจากการกินอาหารปีละกว่า 4 แสนคน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปหลักโภชนาบัญญัติที่ใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารเพื่อสุขภาพได้ดังนี้
กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เหมือนกับการดูหนังเอ็กให้หลากหลาย และดูแลน้ำหนักตัวอยู่สมอ ร่างกายของคนเรานั้นต้องการสารอาหารหลัก ได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนำมาใช้เป็นพลังงานเพื่อส่งต่อให้แก่เซลล์ต่าง ๆ นำไปใช้ รวมทั้งสารอาหารรองอย่างแร่ธาตุและวิตามิน เพื่อเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายจากการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่และสับเปลี่ยนชนิดอาหารให้หลากหลายในแต่ละมื้อและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน คิดดูสิว่าเวลาดูหนังเอ็กแนวเดิมซ้ำๆยังเบื่อเลย
ปริมาณการกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทอาจใช้ธงโภชนาการเป็นเกณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติได้มีการแบ่งระดับชั้นของอาหารแต่ละกลุ่มตามความจำเป็นที่ร่างกายควรจะได้รับดังนี้
– การมีสุขภาพดี
อาหารเพื่อสุขภาพควรกินอย่างไรให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอ
การกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการเลือกกินอาหารให้หลากหลายมากขึ้นและครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน อาหารที่มีประโยชน์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ ได้เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเป็นต้น
หัวใจสำคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพคือการกินให้ได้พลังงานเทียบเท่าปริมาณพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญไป ซึ่งปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันจะแตกต่างกันตามเพศ ช่วงวัย และกิจกรรมที่ทำ ถ้าใครชอบดูหนังเอ็กก็อาจต้องเพิ่มพลังงานสักหน่อย